Ainmean Tuineachaidh Leòdhais

le
Richard A.V. Cox

'S e sgrùdadh cànanach a tha seo air 358 ainmean tuineachaidh ann an Leòdhas, a’ mhòr-chuid às an Lochlannais no aig a bheil eileamaid Lochlannais.

Leabh. I: lxxiii + 438 dd.
Leabh. II: v + 570 dd.

2022

ISBN 978-0-9562490-1-2  Leabh. I-II
còmhdach cruaidh; dà-chànanach £28.00