Trí Rainn agus Amhrán
Uimh.
Meadaracht
Filí
Céadlínte
Ainmneacha
Lámhscríbhinní
Uimh.
Leabhair agus Ailt

24–34 NA FÉILTE MUIREle Séamas Dall Mac Cuarta
28. A LÓCHRANN SOILSE
A lóchrann soilse na Naoi nOrd,

A bhanríon eolais Flaithis Dé,

A mhaighdean do scaoil peaca an úill,

Is mór do chúnamh do Shíol Éabh.
Cúnamh saibhris do Shíol Ádhaimh

Mac na ngrás do theacht le síth:

Neamh is talamh is ceannaí cáich

Is mór an lán ina hucht ag mnaoi.
Bean ar a nguíonn an trua is an tréan,

Bean ar a ngoilid cléir is tuath,

Bean ar a n-éann na heaspaig arda,

Bean le mbiam slán Dé Luain.
A bhanríon mhilis fuair coinneal na ngrás anuas,

A mháthair na n-aingeal ar a ngoileann gach Pápa nua,

Más áil leat sinne, déana guidhe ar an Athair gach uair

Is ar ghrá do Linbh glac bille go Parthas uainn.