Geàrr-Ghràmar na Gàidhlig

le
Richard A.V. Cox

Ged a bhios leabhraichean ùra air gràmar na Gàidhlig a’ nochdadh bho àm gu àm, ’s e seo a’ chiad làn-ghràmar a tha air tighinn a-mach bho chaidh A Gaelic Grammar le George Calder fhoillseachadh ann an 1923; bheir e cothrom don leughadair a bhith a’ sgrùdadh a’ chànain bho thaobh na Gàidhlig agus tron Ghàidhlig fhèin.

lx + 452 dd. 2017
ISBN 978-0-9562490-0-5 còmhdach cruaidh £20.00